CENNIK

STOMATOLOGIA

 
 • Badanie jamy ustnej ( porada) - 50 PLN 
 • Konsultacja ortodontyczna - 100 PLN 
 • Zdjęcie RVG - 20 PLN 
 • Wypełnienie w zębie mlecznym (kolorowe)  - 60 - 80 PLN
 • Wypełnienie światłoutwardzalne
      - 1 powierzchnia - 120 PLN
      - 2 powierzchnie - 140 PLN 
      - 3 powierzchnie 160-180 PLN
 • Odbudowa złamanego kąta siecznego - 200 PLN 
 • Licówka kompozytowa - 250 -300 PLN
 • Odbudowa zęba na wkładzie standardowym - 250 - 300 PLN 
 • Opatrunek kanałowy - 50 - 80 PLN
 • Leczenie endodontyczne (kanałowe)
      - wypełnienie 1 kanału - 150 - 200 PLN 
      - wypełnienie 2 kanałów - 200 - 250 PLN 
      - wypełnienie 3 kanałów i więcej - 300 - 400 PLN  
 • Wizyta higieniczna (skaling, instruktaż higieny) - 100 PLN 
 • Piaskowanie zębów - 150 PLN 
 • Scaling + piaskowanie - 200 PLN 
 • Korona protetyczna (metalowo-ceramiczna) - 700 PLN 
 • Korona pełnoceramiczna - 1200 PLN 
 • Licówka porcelanowa - 700 PLN 
 • Proteza akrylowa - 800 PLN 
 • Proteza szkieletowa - 1300 PLN 
 • Proteza acetalowa - 1300 PLN 
 • Usunięcie zęba - 80 - 150 PLN 
 • Chirurgiczne usunięcie zęba - 200 - 450 PLN
 • Wszczepienie implantu - 2500 PLN 
 • Aparat ruchomy - 600 PLN 
 • Aparat stały metalowy - 1600 PLN 
 • Aparat stały kosmetyczny - 2000 - 3000 PLN

Zakres usług stomatologicznych jest zbyt szeroki, by prezentować go w całości. Pozycje podane w powyższym cenniku stanowią skrócony cennik naszych usług. 
O pełny cennik możecie Państwo poprosić w Recepcji, jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania.
Niniejszy cennik ważny jest w dniu jego publikacji i zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany bez uprzedzenia. Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

(cennik skrócony, pełny cennik można otrzymać w recepcji)

Akceptujemy karty płatnicze.


DOKUMENTACJA MEDYCZNAPodmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 j.t.


ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ. PODSTAWA WYLICZENIA.Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.12.2017 r. - 28.02.2018 r.

1 strona wyciągu 

albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

Maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

Maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


III kwartał 2017 r.
4255,59 zł

8,51 zł

0,30 zł

1,70 zł