Cennik

Cennik

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Konsultacja 100 zł
Zdjęcie RVG 30 zł
Zdjęcie OPG 100 zł
Lakowanie 1 ząb 80 zł
Impregnacja 50 zł
Fluoryzacja 100 zł
Znieczulenie 30 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 150 zł
Amutacja formokrezolowa 100 zł
Opatrunek leczniczy ( tlenek cynku ) 150 zł
Opatrunek leczniczy BIODENTINE 200 zł
Przykrycie bezpośrednie 50-80zł.
Wypełnienie 1 powierzchnia w zębie stałym 200 zł
Wypełnienie 2 powierzchnie w zębie stałym 230 zł
Wypełnienie 3 powierzchnie w zębie stałym 250 zł
Zatrucie zęba 150 zł
Ekstrypacja miazgi 200 zł
Opatrunek kanałowy 100-150zł.
Wypełnienie 1 kanału 300 zł
Wypełnienie 2 kanałów 350-400zł
Wypełnienie 3 kanałów 450-500zł
Odbudowa zęba 350-450zł.
Scaling 200 zł
Piaskowanie 150 zł
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja 300 zł
Wybielanie zębów 800-1000zł

 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja chirurgiczna 100 zł
Ekstrakcja zęba 150-300 zł
Ekstrakcja chirurgiczna 400-600zł
Opatrunek chirurgiczny / zdjęcie szwów 50-100zł
Szycie rany 100 zł
Chirurgiczna ekstrakcja zęba (dłutowanie) 250-450zł
Usunięcie dolnej zatrzymanej ‘’ósemki’’ 450-600zł
Usunięcie górnej zatrzymanej ‘’ósemki’’ 400-450zł
Ekstrakcja wyrzniętej „ósemki” 300-350zł
Chirurgiczna ekstrakcja zęba mlecznego 100-250zł
Nacięcie i drenaż ropnia 100-150zł
Plastyka kości przed protezowaniem 250-400zł
Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej 400-500zł
Wycięcie zmiany na bł. Śluzowej 250zł +100zł
badanie histo-patologiczne
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 300-400zł
Resekcja 450-550zł
Wyłuszczenie torbieli 350zł-500zł + 100zł
badanie histo-patologiczne

 

PROTETYKA
Szynowanie zęba ( 1 ząb ) 200 zł
Proteza akrylowa częściowa 800 zł
Proteza akrylowa całkowita 900 zł
Proteza szkieletowa/acetalowa 1 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy prosty 300 zł
Wkład koronowo-korzeniowy złożony 500 zł
Korona tymczasowa 150 zł
Korona porcelanowa 800 zł
Korona pełnoceramiczna 1 300 zł
Most AET ( 1 punkt ) 500 zł
Licówka kompozytowa 300-350zł
Licówka pełnoceramiczna 1 000 zł
Naprawa protezy z wyciskiem 120 zł
Naprawa protezy – sklejenie 100 zł
Podścielenie protezy 300 zł

 

Zakres usług stomatologicznych jest zbyt szeroki, by prezentować go w całości. Pozycje podane w powyższym cenniku stanowią skrócony cennik naszych usług.
O pełny cennik możecie Państwo poprosić w Recepcji, jesteśmy zawsze gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania.
Niniejszy cennik ważny jest w dniu jego publikacji i zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany bez uprzedzenia. Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Akceptujemy karty płatnicze.

(cennik skrócony, pełny cennik można otrzymać w recepcji)

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r.
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2018 r.
4863,74 zł
9,73 zł 0,34 zł 1,95 zł

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.
Podstawa prawna: